Cookiebeleid

 

TripTicket maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan TripTicket de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Welke cookies worden geplaatst?

 

Hotjar

Hotjar zet de volgende cookies: 

Naam Beschrijving Duur
_hjClosedSurveyInvites Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker interactie heeft met pop-upvenster voor een enquête-uitnodiging. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al is getoond. 365 dagen
_hjDonePolls Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker een peiling voltooit met behulp van de Feedback peiling-widget. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde peiling niet opnieuw wordt weergegeven als deze al is ingevuld. 365 dagen
_hjMinimizedPolls Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een Feedback Poll-widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget minimaal blijft wanneer de bezoeker door uw site navigeert. 365 dagen
_hjDoneTestersWidgets Deze cookie wordt geplaatst zodra een bezoeker zijn informatie indient in de widget Recruit User Testers. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat hetzelfde formulier niet opnieuw wordt weergegeven als het al is ingevuld. 365 dagen
_hjMinimizedTestersWidgets Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een Recruit User Testers-widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget minimaal blijft wanneer de bezoeker door uw site navigeert. 365 dagen
_hjIncludedInSample Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt voor het genereren van trechters. 365 dagen

 

Name Description Duration
_hjClosedSurveyInvites This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown. 365 days
_hjDonePolls This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in. 365 days
_hjMinimizedPolls This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site. 365 days
_hjDoneTestersWidgets This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in. 365 days
_hjMinimizedTestersWidgets This cookie is set once a visitor minimizes a Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site. 365 days
_hjIncludedInSample This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels. 365 days

Google Analytics

Google AdWords

Facebook